Czas przygotowań

Budowa nie zaczyna się wraz z wbiciem pierwszej łopaty. Większość kluczowych decyzji inwestor podejmuje jeszcze przed rozpoczęciem robót - musi znaleźć działkę, wybrać projekt, technologię budowy, źródło ciepła, rodzaj wentylacji... Każdy inwestor planujący budowę od 2021 r. będzie musiał sprostać nowym wymaganiom, określonym w Warunkach Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Oznacza to, że od 2021 r. będziemy nie tylko wznosić, ale również ogrzewać budynki jeszcze bardziej energooszczędnie.

Nie sposób odgadnąć, czy ceny robocizny i materiałów będą nadal rosły, czy spadną. Eksperci przewidują raczej niewielki spadek cen mieszkań (przy wyraźnym ograniczeniu podaży na rynku pierwotnym), dla domów trudno znaleźć jakieś prognozy.

Na razie pandemia koronawirusa nie zatrzymała prac na budowach, a deklarowane zainteresowanie domami nawet wzrosło. Bo w domu jest bezpieczniej (nie ma wspólnych wind, drzwi, które otwierają dziesiątki osób), a izolowanie się we

...