Panele fotowoltaiczne

Inwestor: - Dzień dobry, w ostatnie wakacje przejechałem po naszym kraju kilkaset kilometrów. Byłem bardzo zdziwiony, że na tak wielu domach zamontowano panele fotowoltaiczne. Jak pan sądzi, co jest przyczyną tego boomu?

Ekspert budowlany: - Przyczyn jest kilka. Pierwsza to ogólnopolski program „Mój Prąd”, dzięki któremu można bardzo łatwo uzyskać dotację w wysokości 5000 zł na budowę mikroinstalacji PV. Właśnie zakończył się II nabór wniosków, ale inicjatywa ma być kontynuowana. Ponadto możemy liczyć na ulgę podatkową, a w niektórych regionach na dotację ze strony władz samorządowych. Koszty inwestycyjne można więc znacznie ograniczyć.

Po drugie, ustawa o odnawialnych źródłach energii (OZE) wprowadziła zupełnie inne niż kiedyś zasady przyłączania domowych mikroinstalacji do sieci, przekazywania do niej nadwyżek prądu oraz specjalny system rozliczania się za energię.

Kolejny powód to powszechna obawa przed podwyżkami cen prądu. Całkiem uzasadniona, z dużą dozą prawdopodobieństwa można

...