Pompy ciepła EUROS ENERGY

Jaka jest główna różnica pomiędzy powietrzną a gruntową pompą ciepła?

- Główną różnicą jest tzw. „dolne źródło ciepła”, czyli skąd pobieramy ciepło. W przypadku powietrznych jest to powietrze atmosferyczne o silnie wahającej się temperaturze. Natomiast w przypadku pompy gruntowej jest to ziemia o stabilnie spadającej temperaturze. Przy powietrzu, najniższa temperatura źródła występuje zawsze przy największym zapotrzebowaniu budynku na ciepło. W przypadku pompy gruntowej występuje ona pod koniec sezonu grzewczego, kiedy zapotrzebowanie jest mniejsze. Temperatura dolnego źródła jest istotna, ponieważ wpływa na to ile ciepła jesteśmy w stanie odebrać od dolnego źródła, i tym samym, ile ciepła dostarczymy do budynku, finalnie - jakie poniesiemy koszty.

Jakie są przybliżone koszty instalacji obu tych urządzeń?

- Koszt instalacji powietrznej pompy ciepła to około 40-50% kosztu gruntowej pompy ciepła. Dla tych pierwszych koszty dla domu jednorodzinnego ok. 140 m2 wahają się w zakresie 30-

...