Rynek kredytów hipotecznych w 2023 roku

W 2021 roku Polacy miesięcznie zaciągali kredyty mieszkaniowe na kwoty nawet powyżej 80 mld zł. Teraz wszystko się zmieniło. Przygotowywany przez Biuro Informacji Kredytowej tzw. Indeks Popytu na Kredyty Mieszkaniowe (BIK Indeks - PKM), który na podstawie przesyłanych przez banki i SKOK-i zapytań o kredytobiorców przelicza popyt na kredyty mieszkaniowe w ujęciu rok do roku wskazuje, że w listopadzie 2022 było o 65% mniej zapytań niż w listopadzie 2021.

Przyczyny tego stanu rzeczy każdy z nas obserwuje na co dzień - rosnąca inflacja, niepewność polityczno-gospodarcza - skutki pandemii, wojna, brak środków z Krajowego Planu Odbudowy (KPO)… i brak jednoznacznej odpowiedzi na pytanie: co dalej?

Działalność operacyjna instytucji finansowych - chociażby niekontrolowana sprzedaż osławionych kredytów frankowych, zbyt optymistyczna ocena zdolności kredytowej, a z drugiej strony interwencyjne działania organów nadzoru (wprowadzenie Rekomendacji S, rządowe plany pomocowe) - to wszystko

...