Wykorzystanie wody deszczowej

Z uwagi na powtarzające się długie okresy suszy i wciąż powiększający się w Polsce deficyt wody, gromadzenie deszczówki staje się istotnym elementem wyposażenia ogrodów. Najlepiej magazynować ją w odpowiednim zbiorniku, naziemnym lub podziemnym, następnie przeznaczyć do podlewania roślin lub rozmaitych prac porządkowych. Tak postępują nasi Rozmówcy.

Deszczówka to cenny darmowy surowiec. Szacuje się, że wykorzystując ją w budynku jednorodzinnym i jego otoczeniu, można zmniejszyć zużycie wody wodociągowej nawet o ponad 50%. Dzięki temu oszczędza się coraz bardziej deficytową i drogą wodę pitną. Dlaczego należy dołożyć wszelkich starań, żeby oszczędniej gospodarować wodą z kranu? Ponieważ specjaliści obliczyli, że na każdego Polaka rocznie przypada jej 1600 m3, podczas gdy średnio na przeciętnego Europejczyka 4500 m3, alarmują także o coraz intensywniejszym kurczeniu się w naszym kraju jej dostępnych zasobów.

DLACZEGO NIE MARNOTRAWIĆ DESZCZÓWKI

Suszę (deficyt wody) wywołują rozmaite

...