Władek - Czytelnik Budujemy Dom, biologiczną oczyszczalnię ścieków użytkuje od 2005 r.

Oczyszczalnia ścieków: technologia ze złożem biologicznym. Dwa dwukomorowe zbiorniki o pojemności 3,5 i 2,5 m3, pompa napowietrzająca. Studnia rozprowadzająca na złożu żwirowo-piaskowym.

Grunt: ilasty. Liczba stałych mieszkańców: najpierw 6, obecnie 4.

Decyzja: Mieliśmy szczęście, korzystając z pierwszej tury zakładania przydomowych oczyszczalni ścieków z gminnego programu dopłat. Władze gminy zdobyły na ten cel pieniądze ze środków unijnych, a my bez wahania skorzystaliśmy z nich i oferowanych nowoczesnych technologii oczyszczania, ponieważ wcześniej wydawaliśmy majątek na wywóz ścieków z szamba. Produkowało je aż 6 osób, odczuwaliśmy presję oszczędzania wody. Z tego powodu godzilibyśmy się na każdą propozycję uwolnienia nas od niej i wysokich kosztów.Projektant tego typu obiektów do ilości użytkowników i rodzaju gruntu dobrał model urządzenia ze złożem biologicznym z puli objętej dotacją. My udaliśmy się do starostwa powiatowego z wypełnionymi formularzami.

Biologiczna oczyszczalnia składa się z przepompowni, dwóch dwukomorowych zbiorników, studni rozprowadzającej i studni chłonnej.
Biologiczna
...