Konstrukcja dachu

Planując dach trzeba podjąć szereg decyzji. Jedna z pierwszych dotyczy jego kształtu - może być płaski lub spadzisty. Inny ważny dylemat do rozstrzygnięcia to sposób wykonania więźby dachowej. W budownictwie jednorodzinnym stosuje się najczęściej konstrukcję krokwiowo-jętkową lub płatwiowo-kleszczową. Różnice pomiędzy nimi rzutują nie tylko na trudność wykonania samej konstrukcji, ale także na ustawność poddasza.

Jaki dach: spadzisty czy płaski?

Do wyboru mamy dwa warianty dachu: spadzisty lub płaski. Ten pierwszy jest w naszym kraju znacznie popularniejszy. Taki dach ma dwie zasadnicze zalety. Po pierwsze, dzięki swemu nachyleniu, dobrze radzi sobie z wodą opadową i śniegiem. Po drugie, jako integralna część elewacji budynku, może stanowić jego efektowną ozdobę.

Dachy spadziste mogą mieć jedną lub kilka połaci. Te pierwsze określa się mianem jednospadowych, wśród drugich wyróżnia się konstrukcje dwuspadowe (tych jest najwięcej), kopertowe, mansardowe i półszczytowe. Najlepiej

...