Ciepły dom

Planując kluczowe elementy konstrukcyjne domu - ściany zewnętrzne i stropy - trzeba brać pod uwagę różne parametry, takie jak wytrzymałość, zdolność do tłumienia hałasu czy ciepłochronność. Ta ostatnia cecha jest szczególnie ważna w przypadku ścian, które muszą spełniać rygorystyczne wymagania dotyczące termoizolacyjności. Ale to kwestia nie tylko przepisów, ale i komfortu mieszkania.

Nie da się wybudować energooszczędnego domu bez wzniesienia ciepłych ścian. To przez nie ucieka z budynku nawet 30% ciepła, co oznacza, że parametry termiczne przegród mają duży wpływ na koszty eksploatacyjne budynku. W przypadku stropów termoizolacyjność nie ma tak dużego znaczenia, jak wytrzymałość czy zdolność tłumienia hałasu, ale gdy przegroda ta dzieli pomieszczenia, w których występują duże różnice temperatury (stropodachy, konstrukcje oddzielające piwnicę lub poddasze nieużytkowe), również powinna skutecznie zatrzymywać ciepło.

Uzyskanie odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród zależy od kilku

...