Dbamy o ciszę

Cisza w domu to jeden z zasadniczych warunków komfortu. W hałasie trudno wypoczywać, jak i pracować. Przy czym nie musi on być głośny, żeby irytował i nie pozwalał zarówno na relaks jak i skupienie. Jakie są jego rodzaje? Jak można go skutecznie ograniczyć w domu? I co tak naprawdę oznaczają podawane przez producentów parametry akustyczne ścian, okien itp.?

To czy w domu będzie cicho zależy od głośności hałasów dobiegających z zewnątrz i generowanych w budynku oraz izolacyjności akustycznej ścian, okien i innych elementów. Oczywiście, gdy całe otoczenie jest ciche, to i o ciszę w budynku znacznie łatwiej. Jeżeli zaś trzeba zmagać się z hałasami, ogromnego znaczenia nabiera właśnie izolacyjność akustyczna różnych elementów. Wskaźnik izolacyjności akustycznej Rw opisuje o ile zostanie wyciszony dźwięk po przeciwnej stronie przegrody. Im jego wartość większa, tym lepiej. Jednak nie ma tu prostego sumowania, bo np. otynkowana ściana o grubości 12 cm, z pełnej cegły, stłumi dźwięk o 47 dB. O

...