Własny zielony azyl

Podczas urządzania ogrodu, najważniejsze jest, by postępować zgodnie z planem i wykonywać poszczególne prace we właściwej kolejności. Pozwoli to zoptymalizować działania, uniknąć błędów i przeprowadzić poszczególne etapy robót w ramach założonego budżetu.

Planowanie i zakładanie ogrodu nie jest trudne, kiedy wiadomo, jak to zrobić. Zadanie mamy ułatwione, w przypadku niewielkiego terenu, na którym rośnie trochę drzew. Jeżeli działka jest zupełnie pusta i nie uzbrojona w media, a na dodatek tworzą się na niej zastoiska wody, urządzenie ogrodu pochłonie znacznie więcej czasu, energii i pieniędzy. Przed posadzeniem roślin i zasianiem trawy, trzeba bowiem wykonać niezbędne prace ziemne (odpowiednie ukształtowanie terenu może sprawić, że z działki usuwany będzie nadmiar wody deszczowej w wyniku samoczynnego jej spływu w pożądanym kierunku). Następnie ułożyć instalacje - elektryczną i ewentualnie nawadniającą. Później można przystąpić do budowy bądź montażu elementów małej architektury

...