Nadbudowa/rozbudowa domu

Mam możliwość zakupu domu parterowego, który wybudowano 30 lat temu - wtedy był projekt parteru i piętra. Budowa została zamknięta na parterze (płaski dach). Pytanie: jakie formalności, zgody musiałbym zdobyć, aby móc wybudować piętro? Projekt piętra chciałbym zmienić.

Dobudowanie piętra to nadbudowa, a tę (podobnie jak rozbudowę i odbudowę obiektu budowlanego) w myśl ustawy Prawo budowlane, należy traktować jak budowę. Co oznacza, że przy nadbudowie piętra trzeba spełnić wszystkie te formalności, co przy wznoszeniu nowego domu.

A nawet trochę więcej, bo zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie „rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku powinny być poprzedzone ekspertyzą techniczną stanu konstrukcji i elementów budynku, z uwzględnieniem stanu podłoża gruntowego”.

Plan zagospodarowania albo warunki zabudowy

Zacząć trzeba zatem od ustalenia, jakie budynki można

...