Darmowe ogrzewanie domu? Z ogrzewaniem elektrycznym to możliwe.

Od stycznia 2021 r. zapotrzebowanie nowego budynku jednorodzinnego na nieodnawialną energię pierwotną (EP) nie może przekroczyć 70 kWh/m2 w skali roku. Nowoczesne technologie ocieplania domów sprawiają, że zapotrzebowanie na ciepło jest coraz mniejsze, a koszty eksploatacyjne większości rodzajów ogrzewania maleją. Dlatego też systemy grzewcze o niskich kosztach inwestycyjnych są szczególnie atrakcyjne dla inwestorów. W tym miejscu przyjrzymy się ogrzewaniu elektrycznemu, którego koszty inwestycyjne są najniższe w stosunku do innych systemów grzewczych o porównywalnej jakości.

Obiegowa opinia nt. energii elektrycznej sprawiła, że koszty ogrzewania elektrycznego wydają się najwyższe. Jednakże przy wyborze systemu ogrzewania należy wziąć również pod uwagę koszty inwestycyjne związane z zakupem kotła lub pompy ciepła oraz przyłączy. Dodatkowo należy doliczyć wymianę sprzętów po okresie 15-20 lat, co sprawia, że zarówno w krótko-, jak i długookresowym ujęciu ogrzewanie elektryczne jest

...