Podkład i pokrycie

W tym tekście zajmiemy się materiałami pokryciowymi, czyli tym, co na dachu inwestorów interesuje najbardziej. Oraz podkładem, zwanym także kryciem wstępnym, o którego istnieniu większość z nich przed rozpoczęciem budowy nawet nie słyszała. Te dwie warstwy, czyli podkład i pokrycie, układane na omówionej w poprzednim artykule więźbie, odpowiadają za szczelność dachu.

Podkład to warstwa dachu znajdująca się między konstrukcją i pokryciem. Tworzy ją izolacja przeciwwodna oraz przytwierdzony do krokwi ruszt z łat i kontrłat, ewentualnie deskowanie. Podkład odpowiada za odprowadzenie na zewnątrz wody opadowej i pary wodnej, którym udało się wniknąć do tej strefy. Dobiera się go w zależności od kąta nachylenia dachu i rodzaju materiału pokryciowego. Ma być tym szczelniejszy, im mniej szczelne jest pokrycie i im mniejszy spadek połaci. Izolacją przeciwwodną jest dziś najczęściej folia wstępnego krycia (o niskiej lub wysokiej paroprzepuszczalności - te drugie nazywa się membranami

...