Ogrzewanie domu energooszczędnego - co każdy inwestor powinien wiedzieć?

Od stycznia 2021 r. inwestorzy planujący budowę i modernizację domu muszą sprostać nowym wymaganiom, określonym w Warunkach Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Nowe wytyczne mają duży wpływ m.in. na wybór systemu grzewczego. Które rozwiązania zapewnią nam energooszczędny i ekologiczny sposób pozyskiwania energii dla domu?

Zgodnie z nowymi Warunkami Technicznymi obowiązującymi od początku 2021 r. (tzw. WT 2021) nowopowstające, rozbudowywane i modernizowane budynki muszą charakteryzować się jeszcze wyższą izolacyjnością termiczną, niż dotychczas. Pozwoli to zmniejszyć ich zapotrzebowanie na ciepło. To jednak nie wszystko - Warunki Techniczne definiują również maksymalną dopuszczalną wartość współczynnika Ep. Określa on maksymalne roczne zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia. Począwszy od 2021 r. domy mają być więc nie tylko budowane, ale i

...