Juliusz - Czytelnik Budujemy Dom, wodę ze studni głębinowej uzdatnia od 2018 r.

Woda: czerpana z płytkiej studni o głębokości 10 m; popłuczyny filtracyjne odprowadzane do szamba.

Uzdatnianie: filtr kolumnowy ze złożem odżelaziającym, filtr ze złożem odmanganiającym, zmiękczacz. Sterowanie - automatyczne. Lokalizacja - za hydroforem, w ogrzewanej kotłowni. Liczba stałych użytkowników - 4.

Decyzja: wzniosłem dom na terenie bez sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, więc nastawiłem się na uzdatnianie wody ze studni. Ponieważ planowane jest zbudowanie obu sieci za kilka lat, wykorzystałem płytką studnię, którą fachowcy wykonali wcześniej, kiedy działkę traktowaliśmy z żoną jako rekreacyjną. Ktoś doradził mi, żebym raczej zainwestował w uzdatnienie wody z istniejącej studni, niż w głębokie kosztowne ujęcie, ponosząc ryzyko nieznalezienia źródła w innym miejscu. W okolicy pracuje firma zajmująca się uzdatnianiem wody, zawiozłem do niej próbkę. Z badania wynikało, że z powodu kilkakrotnego przekroczenia normy żelaza i manganu, konieczne jest założenie rozbudowanej stacji.

...