Tablica informacyjna na budowie

Jakie informacje trzeba wpisać na tablicy informacyjnej na budowie, szczególnie w kontekście ustawy o ochronie danych osobowych?

Według prawa budowlanego, każdy plac budowy ma być oznaczony tablicą informacyjną. Zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury, należy na niej wpisać następujące informacje:

  • rodzaj robót budowlanych i adres prowadzenia tych robót;
  • numer pozwolenia na budowę lub dokonanego zgłoszenia;
  • nazwę, adres i numer telefonu właściwego organu nadzoru budowlanego;
  • imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres i numer telefonu inwestora;
  • imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres oraz numer telefonu wykonawcy/ wykonawców robót budowlanych, kierownika budowy, kierownika robót, inspektora nadzoru budowlanego i projektanta.

Na końcu umieszcza się numery telefonów alarmowych: policji, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego, energetycznego i gazowego.

Na forum naszego miesięcznika (forum.budujemydom.pl) i nie tylko tam, często pojawiają się pytania o podawanie tych informacji w

...