Grzejniki do pomp ciepła i kotłów kondensacyjnych - REGULUS®-system - niskotemperaturowe grzejniki na czasie

Ile godzin w ciągu doby i o jakiej porze przebywamy w poszczególnych pomieszczeniach? To tylko jedno z ważnych pytań, które powinien sobie zadać każdy użytkownik.

Zapewnienie optymalnego poziomu temperatury komfortu cieplnego wymaga elastycznej reakcji instalacji grzewczej jako całości, poczynając od procesu produkcji ciepła, poprzez jego ewentualne magazynowanie, a na emisji kończąc. Można optymalnie produkować ciepło, lecz nieoptymalnie je dystrybuować. W bilansie cieplnym domów coraz większy udział mają dodatkowe zyski ciepła. Szybka odpowiedź na ich pojawienie się plus niskie straty ciepła instalacji są głównymi elementami efektywnych energetycznie instalacji grzewczych. Przy zastosowaniu grzejników efektywność ta, jak pokazują badania skandynawskich instytutów, rośnie o co najmniej 15% w porównaniu do ogrzewania podłogowego.

Wszystkie systemy grzejnikowe REGULUS®-system optymalnie wpisują się w ideę poszanowania energii, znakomicie współpracując z niskotemperaturowymi źródłami

...