W zależności od specyfiki przegrody

Stosowane w budownictwie materiały ociepleniowe bardzo różnią się od siebie właściwościami i sprawdzają się w odmiennych warunkach. Dlatego ważne jest, by izolację dobrać do specyfiki przegrody.

W dyskusjach na temat izolacji stosowanych w budownictwie jednorodzinnym najwięcej miejsca poświęca się zawsze styropianowi i wełnie mineralnej. Rzeczywiście, materiały te stosowane są najczęściej, choć trzeba pamiętać, że występują w wielu odmianach - przykładowo inny rodzaj polistyrenu wykorzystuje się do ocieplania fundamentów, a inny do zaizolowania ścian. Oferta rynkowa jest jednak szersza, coraz częściej do ocieplania budynków wykorzystuje się różnego rodzaju pianki, zastosowanie mają też granulaty - w postaci suchych zasypek lub jako składnik ciepłochronnych zapraw murarskich i tynkarskich. Warto poznać zalety i wady różnych termoizolacji.

WAŻNE WSPÓŁCZYNNIKI

Rozważania o materiałach ociepleniowych warto zacząć od przypomnienia kilku ważnych terminów, które wykorzystuje się do opisania

...