Czysta i przejrzysta

Woda czerpana z własnej studni często wymaga uzdatniania. Ale nawet ta z sieci może być niesmaczna lub twarda. Rozwiązaniem są stacje uzdatniania, które poprawiają jakość kranówki.

Woda płynąca z kranu powinna być czysta, smaczna, bezwonna i bezbarwna. Ta dostarczana przez wodociągi co prawda musi spełniać normy, ale bywa niesmaczna lub zbyt twarda (twardość zależy od lokalizacji domu - patrz mapa). To i tak nic w porównaniu do problemów, jakie „sprawia” woda pobierana z własnej studni. Często dodatkowo zawiera ona związki żelaza i manganu. Są to typowe zanieczyszczenia spotykane w wodach podziemnych pochodzenia naturalnego. Objawem są zabarwienia armatury, a także rdzawy kolor cieczy. Przy wyższych stężeniach, zabrudzenia zmieniają również jej smak i zapach. Często spotykanym problemem jest też przekroczenie dopuszczalnych norm jodu amonowego, który nie ma organoleptycznych objawów. Tego typu przypadki występują głównie w miejscach hodowli zwierząt. W wodzie ze studni mogą się

...