Ocieplenie domu energooszczędnego

Dom energooszczędny, jak sama nazwa wskazuje, to dom, który charakteryzuje się bardzo niskim zapotrzebowaniem na energię, co przekłada się na oszczędności kosztów eksploatacji oraz ochronę środowiska. Do jego budowy wykorzystuje się technologie i materiały, które pozwalają na uzyskanie odpowiedniej klasy energooszczędności, zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wymagania określone w tym rozporządzeniu, obowiązujące od początku 2021 roku są bardzo restrykcyjne i obligują uczestników procesu budowlanego do tego, by wszystkie nowo budowane budynki były energooszczędne.

Poza obniżeniem poziomu zapotrzebowania obiektu na energię pierwotną (EP [kWh/(m2·rok)]), niezwykle istotną zmianą jest obniżenie wartości wymaganego współczynnika przenikania ciepła (Uc(max) [W/m2·K]), między innymi ścian zewnętrznych, stropów i dachów. Zmiany te wymusiły stosowanie coraz grubszych warstw izolacji termicznej oraz energooszczędnych technologii instalacji,

...