Nowe warunki techniczne 2021 - obowiązkowy wysoki standard

Jeszcze cieplejsze ściany, drzwi i okna - to rzeczy dość oczywiste w nowej wersji rozporządzenia w sprawie warunków technicznych. Ale tak naprawdę najważniejsza i najtrudniejsza do spełnienia ich część to obniżenie dopuszczalnego zużycia energii pierwotnej (EP). Bez wentylacji z rekuperatorem albo wykorzystania energii odnawialnej zmieszczenie się w nowych limitach jest skrajnie trudne.

Powszechnie obowiązujący standard budynków w Polsce określa przede wszystkim Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1065). Niemal tuż za nami jego kolejna bardzo istotna zmiana, bo od 31 grudnia 2020 r. obowiązują zupełnie nowe wymogi dotyczące energooszczędności budynków. Kogo dotyczą, co konkretnie zmieniają i na ile trudno je spełnić?

Dla kogo?

Nowe warunki techniczne powszechnie określa się mianem WT 2021. To niejako trzecia transza zaostrzania przepisów dotyczących energochłonności budynków.

...