Izolacja pod stopami i nad głową

Podłogi na gruncie i stropy pomiędzy pomieszczeniami o różnej temperaturze, np. pomiędzy garażem i sypialnią na poddaszu także wymagają zapewnienia dobrej izolacji. Co ciekawe, nowe Warunki Techniczne 2021 niczego tu nie zmieniają. Ale są sytuacje, w których zdecydowanie warto postarać się o niższą wartość współczynnika U niż wymagają tego przepisy.

Podłogi na gruncie oraz stropy pomiędzy ogrzewanymi i nieogrzewanymi wnętrzami to dość specyficzna i szeroka kategoria przegród. W związku z tym zróżnicowane są wymagania odnośnie izolacyjności. Maksymalna wartość współczynnika przenikania ciepła U jest uzależniona od rodzaju podłogi/stropu i temperatury, która ma panować w pomieszczeniu. Początkujący inwestor może łatwo się w tym pogubić.

Mnogość wymagań

Wartość U podłogi na gruncie nie może przekraczać:

  • 0,30 W/(m2·K) - gdy temperatura w pomieszczeniu ma wynosić co najmniej 16°C (pomieszczenia mieszkalne);
  • 1,20 - temperatura od 8 do 16°C (np. ogrzewany garaż);
  • 1,5 - temperatura poniżej 8°C
...