Przegrody w pionie i w poziomie

Materiały na ściany konstrukcyjne różni odporność na ściskanie, izolacyjność termiczna i akustyczna, akumulacyjność cieplna. Odpowiedź na pytanie: białe bloczki z betonu komórkowego czy czerwone pustaki z ceramiki nie jest zatem rozstrzygnięciem kwestii natury estetycznej, a postawieniem na konkretne parametry przegrody. Stropy także występują w kilku różniących się między sobą rodzajach, lecz o ich doborze decyduje projektant.

Ściany i stropy to obok fundamentów i dachu najważniejsze konstrukcyjne elementy domu. Ściany odpowiadają za bezpieczne przeniesienie na fundament występujących w budynku obciążeń i za jego sztywność. Izolują go termicznie i akustycznie oraz chronią przed ogniem. Z kolei stropy oddzielają kondygnacje (nie tylko formalnie, także akustycznie, a gdy zachodzi potrzeba termicznie) oraz przenoszą obciążenia na elementy pionowe (ściany i słupy).

ZADANIA ŚCIAN

Zewnętrzne oddzielają przestrzeń wewnątrz budynku od świata po drugiej stronie przegrody. Nośne przenoszą też

...