Rynny i systemy przeciwoblodzeniowe

Budynki w naszej szerokości geograficznej narażone są na bardzo zmienne warunki pogodowe - deszcz, śnieg, wiatr, mróz i intensywne nasłonecznienie. Elementem, który w największym stopniu chroni dom przed ich wpływem jest dach, uzbrojony w sprawny system rynnowy oraz przeciwoblodzeniowy. Zadaniem tego pierwszego jest odprowadzenie wody z połaci, drugiego - zabezpieczanie rynien i rur spustowych przed zamarzaniem gromadzącej się w nich wody.

Za odprowadzanie wody z dachu odpowiadają głównie rynny i rury spustowe. Ważne są również obróbki blacharskie i np. śniegołapy (chroniące nie tylko rynny, ale też osoby przechodzące pod krawędzią dachu).

Jeżeli budynek zamiast klasycznego dachu spadzistego ma stropodach, to woda spływa z niego przez leje odpływowe.

Instalacją wspomagającą odprowadzanie deszczu i śniegu z dachu jest system przeciwoblodzeniowy. Na ogół montuje się go w rynnach i rurach odpływowych. W rejonach o dużej intensywności opadów śniegu, np. w górach, układa się go również na skraju

...