Prawidłowa izolacja domu energooszczędnego

Nowowznoszone budynki, z prawidłowo zaprojektowaną i wykonaną termoizolacją ze styropianu, często można obecnie klasyfikować jako budynki energooszczędne. Sprzyja temu między innymi coraz większa świadomość użytkowników w zakresie korzyści finansowych z inwestowania w wysokiej jakości ocieplenie wszystkich przegród budynku.

Istotną rolę odgrywają tu również wymagania przepisów, zawartych w tzw. warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Od 2014 roku obniżany jest sukcesywnie minimalny poziom współczynnika przenikania ciepła, który wynosi obecnie 0,23 W/(m2·K) dla ścian zewnętrznych i 0,18 W/(m2·K) dla dachów. Od 2021 roku obowiązują jeszcze niższe wartości, odpowiednio: 0,20 W/(m2·K) i 0,15 W/(m2·K).

Niezbędny komfort cieplny, i wynikające z tego korzyści finansowe, można uzyskać także w przypadku budynków istniejących. W tym celu należy poddać je termomodernizacji, ocieplając lub docieplając wszystkie przegrody budynku, tj. ściany zewnętrzne, dach lub

...