Mocny akcent na wejście

Drzwi zewnętrzne to wizytówka domu. Dlatego powinny dobrze wyglądać. Ale nie jest to ich jedyne, ani główne zadanie. Przede wszystkim mają zatrzymywać w domu ciepło, utrudnić złodziejowi wejście do środka i chronić przed hałasem.

Prawo nie narzuca zbyt wielu ograniczeń, gdy idzie o drzwi zewnętrzne. Określa jedynie ich minimalną wielkość i ciepłochronność. W świetle ościeżnicy mają mieć przynajmniej 90 cm szerokości i minimum 200 cm wysokości. W przypadku drzwi dwuskrzydłowych wystarczy, że te warunki spełnia jedno skrzydło.

Gdy idzie o przenikalność cieplną, współczynnik U drzwi wejściowych nie może przekraczać 1,5 W/(m2·K). Od początku przyszłego roku będzie to już tylko 1,3.

Tyle prawo, warto jeszcze zwrócić uwagę na izolacyjność akustyczną. Ta nie powinna być niższa niż 30 dB - lecz w miejscach głośnych i ruchliwych będzie to zbyt mało.

Drzwi mają zatem dobrze izolować cieplnie i akustycznie oraz wystarczająco długo stawiać opór włamywaczom. Dlatego powinny być szczelne, odporne na

...