Teraz będzie cieplej

W warunkach polskich, przyczyną wysokich kosztów użytkowania budynków lub stosowania najtańszych paliw stałych, powodujących zanieczyszczenie środowiska są nadmierne straty ciepła, będące efektem złej izolacji ścian zewnętrznych, dachu oraz okien, a także niskiej sprawności instalacji grzewczych. Sposobem na wyeliminowanie lub zmniejszenie tych problemów jest wykonanie termomodernizacji budynku.

Termomodernizację należy rozumieć jako kompleksowe działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii cieplnej przez budynek. Proces ten polega na wykonaniu: ocieplenia wszystkich przegród zewnętrznych, wymianie okien, modernizacji systemu grzewczego i wentylacyjnego, ograniczeniu zużycia ciepła na przygotowywanie ciepłej wody użytkowej. W efekcie termomodernizacji można osiągnąć różne standardy efektywności energetycznej np. budynku spełniającego aktualne wymagania prawne (WT 2017) lub nawet standard budynku pasywnego. Oczywiście, osiągnięcie określonych rezultatów związane jest z poniesieniem

...