Pompy ciepła

Instalacja z gruntową lub powietrzną pompą ciepła jest wyrazem dbałości właścicieli o domowe finanse i o środowisko. Nasi Rozmówcy podzielili się z nami doświadczeniami z ich montażu oraz użytkowania.

Po długim okresie sceptycznego traktowania instalacji grzewczych z pompą ciepła (głównie ze względu na wysoki koszt inwestycyjny), rośnie popularność tego typu rozwiązań. Część proekologicznych użytkowników sięga po nie, wiedząc, jak często obecnie dochodzi do wysokiej emisji spalin w polskich miastach i wsiach. Żadna z wersji pomp, gruntowa czy powietrzna, nie wydziela bowiem spalin, a ich działanie bazuje na wybranym odnawialnym źródle ciepła. Inni inwestorzy chcą po prostu wykorzystać darmową energię z natury i przy jej pomocy bardzo tanio ogrzewać swój dom oraz wodę użytkową, w tym np. do basenu. Latem natomiast - niedrogo chłodzić wnętrza.

PROSTA ZASADA DZIAŁANIA

Pompy ciepła w taki sposób pompują i przekształcają ciepło, czerpane ze źródła o niższej temperaturze (np. wody,

...