Zabezpieczenia przeciwzalewowe

Zastanawiamy się nad urządzeniem w piwnicy dodatkowej łazienki. Mamy jednak pewne wątpliwości, bo kuzynce, która zrobiła w suterenie pralnię, z kratki w podłodze wybiły ścieki z fekaliami. Jak zabezpieczyć się przed takim problemem?

Odpływy do kanalizacji, znajdujące się poniżej poziomu terenu, mogą stać się miejscem zwrotnego wypływu ścieków. Może do niego dojść w kilku przypadkach: w następstwie ulew, powodujących spiętrzenie wody w sieci kanalizacji ogólnospławnej (tu ścieki bytowo- -gospodarcze i opadowe płyną razem), w wyniku zapchania rur lub awarii przepompowni, ewentualnie po przepełnieniu się zbiornika na nieczystości płynne (zarówno szczelnego szamba, jak i osadnika oczyszczalni).

Zawór zwrotny dwuklapowy, jedną z nich w przypadku awarii zamyka się ręcznie. KESSEL
Zawór zwrotny dwuklapowy, jedną z nich w przypadku awarii zamyka się ręcznie. KESSEL

Zwrotny wypływ może pojawić się również na wyższych kondygnacjach budynku, jeśli odpływ do sieci lub szamba zatka się, a z położonych wyżej części instalacji nadal będziemy korzystać.

Jeżeli jakieś pomieszczenia zostaną

...