Jakie najprostsze zasady możesz stosować, by instalacja grzewcza działała najefektywniej?

Zmniejszając temperaturę w pomieszczeniach, podczas nieobecności domowników oraz stosując sterowanie pogodowe, możemy obniżyć zużycie energii nawet o 30%.

Nie należy przegrzewać pomieszczeń - każdy 1°C więcej to o 6% wyższe koszty ogrzewania. Grzejniki powinny być odsłonięte. Czujniki temperatury i termostaty należy umieścić w miejscach, gdzie nie są narażone na przypadkowe oziębianie (przeciągi) ani ogrzewanie (np. przez promienie słoneczne). Nie zapominajmy o prawidłowym wietrzeniu pomieszczeń. Krótkotrwałe otwarcie okien na pełną szerokość przy jednoczesnym zamknięciu zaworów termostatycznych pozwala na wymianę powietrza na świeże bez nadmiernego wychładzania pomieszczeń.

Arkadiusz Świerad
Ekspert ds. szkoleń Kospel S.A.