Kotły na ekogroszek, kotły na pelet, kotły elektryczne, pompy ciepła

Firma Komiz® to producent nowatorskich, wielokrotnie nagradzanych, ekologicznych urządzeń grzewczych zarówno na paliwa kopalne, biomasę jak i energię odnawialną.

Kotły na paliwa stałe

Nasze produkty - kotły typu sztoker® oraz palniki QPell - zapewniają komfort automatycznego spalania ogólnie dostępnego i najtańszego paliwa jakim jest węgiel (sztoker®+), oraz peletu (sztoker®bio, palnik QPell) i są idealnym rozwiązaniem jako alternatywa ekonomiczna dla kotłów olejowych i gazowych. Konstrukcja kotła chroniona jest patentem nr 216269. Urządzenia spełniają restrykcyjne wymagania normy PN-EN 303-5:2012 (najwyższa 5 klasa) oraz Ekoprojektu (Ecodesign) określone rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. dzięki czemu istnieje możliwość udziału w programach ograniczania niskiej emisji z dofinansowaniem zakupu kotła. Wszystkie produkty firmy Komiz® wyposażone są w nowoczesne sterowniki z wyświetlaczem LED oraz algorytmem PID (COBRA 2, COBRA 2 BIO, MINI-STER BIO,

...