Ze zbiornika czy przepływowo?

Podgrzewacze wody mogą być zasilane elektrycznie, opalane gazem ziemnym lub płynnym. Jednak tak naprawdę najważniejsza różnica pomiędzy nimi to tryb przygotowywania wody - przepływowy lub zasobnikowy. Warto ponadto pamiętać, że wiele współpracujących z kotłami i pompami ciepła zasobników wody ma grzałkę elektryczną w standardzie albo można ją łatwo zamontować.

Zasadnicze różnice pomiędzy pojemnościowymi i przepływowymi podgrzewaczami wody wynikają z samego sposobu ich pracy. Tak naprawdę nawet odmienność ich budowy jest konsekwencją tego w jaki sposób podnoszą temperaturę wody.

Podgrzewacz przepływowy musi to zrobić błyskawicznie, gdyż jego kontakt ze strumieniem przepływającej wody jest dosłownie chwilowy. Właśnie dlatego niezbędna jest bardzo wysoka moc elementów grzejnych, sięgająca nawet ponad 20 kW.

Natomiast w przypadku podgrzewaczy pojemnościowych moc może być niska, najczęściej wynosi zaledwie 1,5-2,5 kW. Jednak taka grzałka ma kontakt z wodą przez długi czas. W przypadku

...