Słońce na dwa sposoby

Dzięki kolektorom słonecznym mamy ciepło, zaś z ogniw fotowoltaicznych otrzymujemy prąd. Są to więc kompletnie różne sposoby wykorzystania energii słońca. Nie tyle konkurencyjne, co uzupełniające się metody.

Energia słońca jest odnawialna i darmowa. Wykorzystując ją zamiast paliw kopalnych, mniej obciążamy środowisko naturalne i nie zubożamy naszych zapasów surowców energetycznych. Nie spalamy węgla, drewna lub gazu, tak więc nie emitujemy do atmosfery pyłów i innych szkodliwych substancji. Ograniczamy zatem powstawanie smogu.

Trzeba jednak od razu uprzedzić, że kolektory i panele nie dają pod tym względem spektakularnych efektów. Faktycznie zmniejszają zanieczyszczenie środowiska, lecz energii dostarczają nam przede wszystkim poza sezonem grzewczym. Wynika to wprost z różnicy w sezonowej intensywności promieniowania słonecznego oraz długości dnia. Zaś problem smogu nęka nas głównie w miesiącach zimowych, gdy konieczne jest intensywne ogrzewanie domów. Niemniej jednak - dzięki

...