Taras jak nowy

Każdy taras wymaga - po krótszym lub dłuższym okresie użytkowania - remontu. Sposób prowadzenia prac naprawczych zależy od jego konstrukcji i rodzaju usterek. W niektórych przypadkach może się okazać, że łatwiej i taniej będzie wybudować nowy taras, niż remontować istniejący.

Wpływ na żywotność tarasu ma sposób zaprojektowania, materiał, z jakiego jest on wykonany, fachowość prac podczas budowy, a także sposób pielęgnacji na etapie użytkowym. Jednak nawet na tarasie dobrze zaprojektowanym, wykonanym i eksploatowanym prędzej czy później dostrzeżemy usterki. Jest to bowiem element domu, który - obok dachu - jest najbardziej narażony na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych. Latem jego powierzchnia nagrzewa się do kilkudziesięciu °C, jesienią i wiosną na przemian zamarza i odmarza, a zimą często działa na nią siarczysty mróz i zalega na niej śnieg. Przez cały rok natomiast na taras pada, z różną intensywnością, deszcz. Do tego dochodzą obciążenia użytkowe - chodzący po

...