Buduj bez mostków

Dom energooszczędny cechuje niskie zapotrzebowanie na energię, niezbędną do ogrzania wnętrza. Co da się osiągnąć jedynie w przypadku budynków dobrze izolowanych termicznie. Mostek cieplny to zaprzeczenie właściwej izolacji, zwykle jej wada, dlatego we współczesnym budownictwie dąży się do ich eliminacji.

Mostek termiczny to fragment przegrody budowlanej (ściany, dachu), przez który ciepło ucieka dużo intensywniej. Opór cieplny jest tu niższy, co jest efektem nieszczelności przegrody, jej uszkodzenia (np. przebicia termoizolacji), czy błędu wykonawcy lub projektanta. Mostki pojawiają się zwykle na łączeniach przegród wykonanych z różnych materiałów, w tzw. węzłach konstrukcyjnych: tam, gdzie dach łączy się ze ścianą zewnętrzną, okno styka z murem, podłoga na gruncie ze ścianą fundamentową. Powstają też w miejscach mocowania stalowych balustrad, wsporników anten telewizyjnych itp.

Jednowarstwowe ściany zewnętrzne muruje się na cienkie spoiny (fot. górna H+H), należy też stosować ciepłe nadproża systemowe (fot. dolna BRUK BET, TERMALICA).
Jednowarstwowe ściany zewnętrzne muruje się na cienkie spoiny (fot. górna H+H), należy też stosować ciepłe nadproża systemowe (fot. dolna BRUK BET, TERMALICA).
Jednowarstwowe ściany zewnętrzne muruje się na cienkie spoiny (fot. górna H+H), należy też stosować ciepłe nadproża
...