Wygodne schody na poddasze

Przystosowuję poddasze do celów mieszkalnych i mam problem ze schodami. Otwór w stropie jest nieduży, ma 100 x 80 cm. Chciałbym uniknąć przebudowy jego konstrukcji. Jakie schody mogę tam zamontować, żeby wchodzenie na poddasze było wygodne i bezpieczne?

Wybudowanie schodów umożliwiających wygodne wejście na poddasze może przysporzyć wielu problemów głównie ze względu na małą powierzchnię na niższej kondygnacji i ograniczenia wynikające z konstrukcji domu i lokalizacji ścian, a także wymiarów otworu w stropie. Z reguły dobudowane schody są strome oraz wąskie i najczęściej montowane z gotowych, prefabrykowanych elementów.

Schody  z konstrukcją ze stali malowanej proszkowo. ATRIUM
Schody  z konstrukcją ze stali malowanej proszkowo. ATRIUM

Przy takim kształcie i wymiarach otworu w stropie możliwość łatwego dostosowania powinny zapewniać tzw. schody modułowe, charakteryzujące się dużą dowolnością kształtowania biegu - mogą być zmontowane jako proste, kątowe albo półokrągłe. Moduły tworzą bowiem schodkową konstrukcję nośną, pozwalającą jednocześnie na

...