Skuteczna ochrona

Folie dachowe stanowią niewielki odsetek kosztów wykonania dachu, jednak ich niewłaściwy dobór i montaż może wiązać się z koniecznością jego rychłego remontu. Główna funkcja tych wyrobów to ochrona połaci (szczególnie znajdującego się w niej ocieplenia) przed wilgocią. Jest ona największym wrogiem dachu. Zmoczona termoizolacja traci bowiem swoje właściwości, a zawilgocona więźba pleśnieje.

Większość dachów w obecnie budowanych domach ma pokrycie montowane na ruszcie z listew zwanych łatami i kontrłatami, układanych na krokwiach. Konstrukcja taka uszczelniana jest właśnie foliami - stosunkowo tanimi oraz lekkimi i elastycznymi (a więc łatwymi w układaniu).

Bezpośrednio pod ołaceniem umieszczana jest paroprzepuszczalna folia wstępnego krycia FWK, która stanowi barierę dla wody deszczowej, za to przepuszcza parę wodną, „uwalniając” ją z połaci.

Woda opadowa nie jest jedynym źródłem wilgoci, jaka może dostać się do dachu. W przypadku użytkowanych poddaszy równie groźna bywa para -

...