Ogrzewanie domu jednorodzinnego - co wybrać?

Sposób ogrzewania domu to jedna z najpoważniejszych decyzji, jakie musimy podjąć przy jego budowie. Przede wszystkim dlatego, że koszty ogrzewania to w naszym klimacie główna część kosztów utrzymania budynku. Jednak nie zapominajmy, że wybór sposobu ogrzewania to także decyzje o rodzaju grzejników, ogrzewania płaszczyznowego, sposobie sterowania całością.

Od czego powinniśmy zacząć wybór sposobu ogrzewania? W pierwszym rzędzie trzeba sprawdzić, jakie ograniczenia narzuca nam miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, lub decyzja o warunkach zabudowy. Ewentualnie uchwały antysmogowe albo inne prawo, przyjęte przez lokalne władze. Obostrzenia zwykle zakazują używania kotłów na paliwa stałe, ale mogą też iść dalej i wprowadzać ograniczenia dotyczące kominków i zwykłych pieców. Przykładowo, w województwie mazowieckim za kilka lat trzeba będzie wymienić zainstalowane już kominki i piece, jeśli nie spełniają one wyśrubowanych norm czystości spalania. Ponadto specjalne ograniczenia

...