System odprowadzania wody

Orynnowanie to w naszym klimacie niezbędne uzupełnienie dachu. Rynny i rury spustowe, odbierając i odprowadzając wodę deszczową, chronią budynek przed zawilgoceniem. Żeby mogły wywiązać się z tego zadania, należy odpowiednio dobrać je do wielkości, kształtu i spadku dachu.

Bez rynien woda spływająca z połaci zalewałaby ściany i powodowała ich zagrzybienie. Dlatego przepisy stanowią, że każdy budynek wolnostojący o wysokości powyżej 4,5 m i powierzchni dachu przekraczającej 100 m2 powinien być w nie wyposażony. W budynkach niższych i z mniejszym dachem orynnowanie może nie występować, o ile okapy ukształtowano w sposób zabezpieczający przed zaciekaniem wody na ściany.

Na ogół rynny montuje się jako zewnętrzne, wewnętrzne - prowadzone do pionów kanalizacyjnych - stosuje się niekiedy do odwodnienia dachów płaskich. Najpopularniejsze są wiszące o przekroju półokrągłym, choć w projektach nowoczesnych - na dachach bezokapowych i z gzymsem - coraz częściej pojawiają się prostokątne czy

...