Impregnacja drewna. Czy wpływa na klasę odporności ogniowej konstrukcji?

Stosując drewno jako materiał budowlany należy pamiętać, że niezaimpregnowane drewno, jako materiał łatwopalny, w kontakcie z ogniem może się przyczyniać do rozwoju pożaru i rozgorzenia ognia.

Z perspektywy bezpieczeństwa pożarowego drewnianych konstrukcji ważne jest jednak zrozumienie, w jakim celu wykonujemy impregnację ogniochronną. Stosując tzw. retardanty przede wszystkim ograniczamy rozprzestrzenianie się ognia (impregnując np. do klasy nierozprzestrzeniania ognia NRO). Kolejną bardzo istotną cechą zabezpieczonego drewna jest samogaśnięcie płomienia na jego powierzchni po usunięciu źródła ognia. To wszystko spowalnia rozgorzenie, ogranicza skalę oddziaływania pożaru i prowadzi do jego lokalnego rozwoju, co ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa pożarowego całej konstrukcji. Zaimpregnowanie drewna pozwala na podniesienie klasy reakcji na ogień z poziomu D (surowe drewno - materiał łatwopalny) do poziomu B,s1,d0 (zaimpregnowane drewno - materiał niezapalny).

Mówiąc o klasie reakcji na

...