Pewne ogrzewanie

Pompy czerpiące ciepło z gruntu to przez lata najpopularniejsza ich odmiana w Polsce. Nic w tym dziwnego, bo w naszych warunkach klimatycznych liczy się pewność działania ogrzewania nawet w największe mrozy. A tu wielką zaletą jest praktycznie stała temperatura gruntu, czyli naszego faktycznego źródła ciepła (tzw. źródła dolnego), także przy bardzo niskiej temperaturze zewnętrznej.

Ostatnie lata na rynku pomp ciepła to przede wszystkim udoskonalanie i ekspansja urządzeń typu powietrze/ woda. Nie znaczy to jednak, że wersje gruntowe odchodzą do lamusa. Ich parametry i tak są bardzo dobre, a co najważniejsze stabilne. Niezależnie czy na zewnątrz będzie zaledwie 0°C, czy siarczysty kilkunastostopniowy mróz, taka pompa zawsze będzie w stanie uzyskać deklarowaną moc i sprawność. A to daje nie tylko pewność samego ogrzewania, ale też jego niskich kosztów.

Żeby być dokładnym - stały będzie koszt uzyskania 1 kWh ciepła do ogrzewania domu, bo ile ostatecznie go zużyjemy, zależy od srogości

...