Podstawa dachu

W naszym krajobrazie dominują dachy spadziste, które współcześnie składają się z trzech warstw: konstrukcji, podkładu oraz pokrycia. Konstrukcja, najczęściej w postaci drewnianej więźby, ma zasadniczy wpływ na stabilność dachu i bezpieczeństwo domowników. Jako element niewidoczny nie wzbudza jednak takiego zainteresowania inwestorów, jak eksponowane pokrycie.

Przez całe stulecia dachy skośne wyglądały podobnie: na drewnianej konstrukcji nazywanej więźbą układano materiał pokryciowy: dachówki, słomę, blachę. Współcześnie między więźbą i pokryciem pojawia się dodatkowa warstwa zwiększająca szczelność całości, czyli podkład. Sama więźba już nie zawsze jest przygotowywana na budowie - może przyjechać gotowa z zakładu prefabrykacji. I nie zawsze jest z litej tarcicy - na konstrukcje stosuje się również drewno klejone oraz dwuteowe belki z drewna i płyt pilśniowych.

Wybór dachu spadzistego, o kącie nachylenia połaci między 30 i 45°, to w naszej szerokości geograficznej rozsądna decyzja. Ze skośnej

...