Inwestować w nowoczesne urządzenia klimatyzacyjne czy pozostać przy dotychczas proponowanych? Zagrożenia i korzyści dla odbiorców.

Oferta nowoczesnych urządzeń HVAC (Heating Ventillation Air Conditioning - ogrzewanie wentylacja klimatyzacja) przeznaczonych dla odbiorców komercyjnych i indywidualnych, jest na naszym rynku bardzo bogata. Znajdziemy zarówno prostsze i tańsze urządzenia klimatyzacyjne z rynków azjatyckich, jak i topowe modele renomowanych producentów europejskich.

Przeciętny użytkownik poszukujący klimatyzatora dla swojego domu czy biura, w pierwszej kolejności zwraca uwagę na wygląd i cenę.

Trochę bardziej wymagający - zwróci uwagę na głośność i sprawność energetyczną.

Niewielu ma świadomość, że rozporządzenia unijne nakładają na posiadaczy klimatyzatorów z dotychczasowym czynnikiem chłodniczym R410, obowiązek rejestracji w Centralnym Rejestrze Operatorów oraz wymagają przeprowadzania cyklicznej, obowiązkowej kontroli szczelności, wykonywanej wyłącznie przez uprawnione do tego podmioty, z tzw. certyfikatem F-gazowym*, co podnosi koszty serwisowania.

Zatem dokonanie wyboru z pewnością nie powinno

...