Dobór i montaż klimatyzatora - na co zwrócić uwagę?

Sprawnie działająca instalacja klimatyzacji zależy od kilku czynników. Najważniejszym z nich jest dobór odpowiedniej wielkości urządzeń, biorąc pod uwagę obliczeniowe zyski ciepła, a jeśli urządzenia mają pełnić funkcję grzewczą - straty ciepła.

Jednostka wewnętrzna (parownik) ma za zadanie klimatyzować pomieszczenie, zachowując odpowiednie parametry komfortu tj. poziom ciśnienia, ilość powietrza i temperatura nawiewu w strefi e przebywania ludzi. Wyższej klasy urządzenie jak np. klimatyzator INNOVA PLATINIUM jest wyposażony w czujnik obecności, umożliwiający skierowanie strugi powietrza z dala od osób przebywających w pomieszczeniu. Jednostkę zewnętrzną (skraplacz) najlepiej zamontować w zacienionym miejscu, przy zachowaniu wymaganych odległości od jednostki wewnętrznej. Zarówno zbyt długa jak i zbyt krótka trasa instalacji freonowej może wpłynąć niekorzystnie na pracę urządzenia. Kolejnym etapem jest odpowiednie, zgodne ze sztuką wykonanie instalacji: freonowej, odprowadzenia

...