Klasyfikacja reakcji na ogień rur i kształtek PVC oraz CPVC NIBCO

Sztandarowym produktem firmy NIBCO są instalacje z tworzyw sztucznych PVC-Ui PVC-C. Mają one wiele zalet wśród których na szczególną uwagę zasługują znakomite właściwości ognioodporne. Potwierdzeniem tych właściwości jest otrzymana przez systemy NIBCO klasyfikacja „Reakcji na ogień” zwana inaczej Euroklasą charakteryzująca bezpieczeństwo pożarowe wyrobów budowlanych.

Dostarcza ona informacji na temat zachowania się tych elementów pod wpływem ognia określając ich zapalność, rozprzestrzenianie się ognia z ich udziałem, wydzielanie ciepła, powstawanie płonących kropel i wytwarzanie dymu. Wszystkie te zjawiska mają bardzo duże znaczenie w przypadku wystąpienia pożaru, determinując jego dalszy przebieg.

Zasady klasyfikacji pod kątem reakcji na ogień oraz stosowane w niej znormalizowane metody badawcze są wspólne dla wszystkich krajów Unii Europejskiej. W naszym kraju są one wyszczególnione i opisane w normie PN-EN 13501-1 dotyczącej reakcji na ogień wyrobów budowlanych wraz z wyrobami

...