Dom inteligentny

Kiedy korzysta się z technologii domu inteligentnego, możliwe staje się m.in. obniżenie kosztu ekspolatacji budynku, zwiększenie bezpieczeństwa oraz komfortu obsługi licznych instalacji. Co przy tym jest istotne - właściciele nie muszą być elektronikami, żeby potrafili ją na co dzień obsługiwać. Mniej lub bardziej rozbudowaną domową automatykę użytkują nasi Rozmówcy. Oto jak ją oceniają.

Wyższość domu inteligentnego nad tradycyjnym polega na tym, że połączono w nim wiele urządzeń i instalacji w jeden centralny system, zapewniając mu układ zdalnej kontroli i sterowania.

W tradycyjnym budownictwie każda instalacja pełni tylko jedno konkretne zadanie - przykładowo kocioł ogrzewa wnętrza i c.w.u., system alarmu i monitoringu strzeże bezpieczeństwa mieszkańców i ich majątku - a jej obsługę zapewnia jego automatyka, albo zajmują się nią domownicy. Manualna obsługa nie jest zazwyczaj kłopotliwa, jeśli dom został wyposażony w zaledwie kilka podstawowych układów. Obsługa staje się

...