Bezpiecznie na poddaszu

Ze statystyk Straży Pożarnej wynika, że wprawdzie ogólna liczba pożarów w Polsce maleje, lecz w domach jednorodzinnych jest ich coraz więcej. Adaptując poddasze na mieszkalne warto pamiętać, że pożar może zagrozić i nam. A jego skutki mogą być tragiczne. Obligatoryjnych, wynikających wprost z przepisów prawa, wymogów jest w przypadku domów jednorodzinnych niewiele. Jednak warto bardziej zadbać o bezpieczeństwo własnej rodziny i budynku.

Pożar, nawet jeżeli nie zagrozi zdrowiu i życiu domowników, często oznacza utratę dorobku wielu lat życia. Adaptacja poddasza na mieszkalne istotnie zmienia warunki bezpieczeństwa pożarowego. Przede wszystkim dlatego, że w budynkach mieszkalnych główną pożywką dla ognia są zwykle sprzęty, meble czy okładziny znajdujące się w pomieszczeniach użytkowych. Na poddaszu, którego nie zabezpieczono przed ogniem może się on następnie przenieść również na konstrukcję dachu, ewentualnie także drewnianego stropu czy ścian szczytowych. A to już grozi jego

...