Jak dobrać odpowiednią moc powietrznej pompy ciepła?

Rozwiązania grzewcze oparte na odnawialnych źródłach energii zyskują coraz większą popularność w odróżnieniu od tradycyjnych systemów z kotłami. Największy udział w rynku sprzedaży pomp ciepła stanowią urządzenia typu powietrze-woda.

W przeciwieństwie do urządzeń, których dolnym źródłem ciepła jest grunt charakteryzujący się niskimi wahaniami temperatury w okresie grzewczym, pompy ciepła powietrze- woda muszą jednak pracować przy zmiennych parametrach powietrza atmosferycznego. Z uwagi na to, szczególnie istotny jest prawidłowy dobór jednostki grzewczej, aby system mógł działać efektywnie i zapewniać komfort mieszkańcom.

POMPA CIEPŁA TYPU POWIETRZE-WODA - JAK TO DZIAŁA?

Pompa ciepła jest urządzeniem zdolnym do transportu energii z bezpośredniego otoczenia budynku i wykorzystania jej do celów ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. Źródłem tej energii w przypadku pomp typu powietrze-woda jest powietrze atmosferyczne. Siłą napędową tego procesu jest sprężarka - serce pompy

...