Pompa ciepła, a koszt inwestycyjny? Czy to się opłaca?

Od wielu lat dla domów jednorodzinnych inwestorzy poszukują ekonomicznych i ekologicznych źródeł ciepła, które zapewnią niezbędny komfort termiczny oraz ciepłą wodę użytkową. Są to dwa nieodzowne parametry dla naszego komfortu bytowego, będące produktem ubocznym procesu spalania paliw, a co za tym idzie emisji gazów do atmosfery.

W wielu przypadkach przy wyborze konkretnego źródła ciepła nie decydowała ekologia, ale inne czynniki ściśle związane z lokalizacją inwestycji, bliskością infrastruktury gazowniczej, obszarów zasobnych w paliwa kopalne czy też skupisk kompleksów leśnych, gdzie ogólnie dostępne jest drewno opałowe czy pellet.

Wraz z rozwojem techniki kondensacyjnej, kotłów stałopalnych klasy IV i V, producenci branży grzewczej stali się poniekąd katalizatorem rosnącej świadomości ekologicznej i ekonomicznej, dzięki której wszyscy dzisiaj zauważamy dynamiczny rozwój zainteresowania odnawialnymi źródłami energii. Inwestorzy poszukujący dla siebie kotłowni idealnej coraz

...