Zaślepki isolock z wełny mineralnej - nowość w ofercie ISOROC

Producent płyt z wełny mineralnej ISOROC Polska S.A. rozszerzył swoją ofertę o zaślepki z wełny mineralnej ISOLOCK. Element ten zapobiega powstawaniu punktowych mostków termicznych na etapie montażu termoizolacji ścian zewnętrznych w systemie ETICS (External Thermal Insulation Composite System). Dzięki niemu redukowana jest przenikalność termiczna w punkcie kotwienia. Umożliwia również uzyskanie homogenicznej i gładkiej powierzchni elewacji.

Dodatkowo użycie kołka z zaślepką termoizolacyjną zmniejsza, wymaganą dla danej grubości termoizolacji, długość kołka. Montaż jest szybki i łatwy. Współczynnik przewodzenia ciepła zaślepki z wełny mineralnej wynosi λD ≤ 0,040 [W/mK].

www.isoroc.pl